РАДИЈАТОРСКИ ВЕНТИЛ СО ТЕРМОСТАТСКА ГЛАВА – ПРАВ (T-2320)