СПРИНКЛЕР ВО ХОРИЗОНТАЛНА ПОЛОЖБА Y-3329/Y-3339

Спецификации

  • K Фактор: 6 (80,6), K:8.0 (115,2)
  • Дијаметар на Приклучок: 1/2″ NPT, 3/4″ NPT & BSPT
  • Обложеност: Mесинг, Хром, Бел
  • Температура за Активација: 57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
  • Време на Реакција: Стандардна Реакција

Примена

Наменети за места каде цевките каде не можат да се постават на таванот од архитектонски причини:

  • Хотели
  • Домови
  • Резиденции