Основа

Наменет за висечки спринклери и спринклери во хоризонтална положба. Се користи  за затворање на дупките на плафоноите и зидовите, како и за регулирање.

  • Се користи за ½’’ и ¾’’ NPT навој
  • Бојадисани во бело и хромирано обложени
  • Два дела, прилагодлив